Scen- & kravallstaket

Staketen är byggda i aluminium och uppfyller alla internationella krav som finns på scenstaket med homogen staketlösning, rundade hörn och täckt framsida. Gigs scenstaket är väl beprövade på konserter och festivaler med upp till 200 000 besökare.

Kontakta oss för bästa pris.


Tipsa andra